Kdo je Ken Page

»

Namen in cilj zdravitelja je, da vrne ljudem nazaj njihovo moc, da lahko najdejo svoje odgovore v sebi«

Ken Page je eden od najbolj uglednih, empaticnih in naravnih jasno cutecih zdraviteljev. Ustvaril je revolucionarno tehniko Heart & Soul Healing in osnoval The Third Eye of Hours Mystery School.

Na zdraviteljskem podrocju deluje že vecino svojega življenja; zadnjih dvajset let je posvecal svojemu lastnemu duhovnemu razvoju, povrnitvi svoje lastne resnicne moci, osebnostni rasti in razumevanju.
Po vsem svetu je zelo spoštovan kot mednarodni ucitelj, predavatelj, nadarjeni empat in futurist. Pomagal je vec kot 25.000 osebam iz celega sveta. Trenutno Ken mesecno poucuje na svojih delavnicah v ZDA in Evropi na podlagi svojih tehnik in filozofije. Je ustanovitelj in direktor Inštituta za mulitidimenzionalno celicno zdravljenje in Misticne šole tretjega Horusovega ocesa.

Ken Page je priznan ameriški zdravitelj, ki je 20 let deloval kot hipnoterapevt. Slovenijo redno obiskuje že cetrto leto. Je avtor izjemne zdravilske tehnike "Heart & Soul Healing™", s katero je pomagal na tisoce ljudem po vsem svetu, da so lahko opustili stara bremena in ponovno vspostavili stik s svojim božanskim delom. Izvaja individualne terapije, raznovrstne delavnice, izobraževanja in predavanja.

Med delavnicami in osebnimi terapijami, ga je obiskalo že preko 1500 ljudi iz vseh delov Slovenije.

Njegovo delovanje je bilo predstavljeno v razlicnih medijih na televiziji in v razlicnih publikacijah v obliki clankov in intervjujev. V slovenšcino je prevedenih tudi nekaj njegovih knjig, ki opisujejo zdraviteljsko tehniko in izkušnje, ki jih je imel s preko trideset tisocimi posamezniki, po razlicnih delih sveta (ZDA, Kanada, Evropa, Avstralija).

Ken Page je ustanovitelj in direktor Inštituta za multidimenzionalno celicno zdravljenje in šole Horusovega tretjega ocesa. Udeležuje se tudi razlicnih seminarjev in kongresov po svetu.

Ken predstavlja vodilno vlogo pri povezovanju multideminzionalnih realnosti, prebujanju spominov duše in njenega namena in uravnavanju dualnosti, ki nas oddaljuje od naše polne moci, zdravja in kreacije.

Bistvo njegovega dela je vrniti posamezniku stik z višjim jazom oziroma z višjimi nivoji, da jih živi tukaj in sedaj. To stanje imenuje INscension, in pomeni obratno od vnebovzetja – pomeni da naše višje nivoje prizemljimo in da živimo Nebesa na Zemlji.
Veliko pozornosti in znanja posveca zdravljenju in cišcenju mrtvih duš ali duhov, entitet, bitij iz drugih svetov, urokov, carovništva, prekletstev, mocnih karmicnih vezi in vseh ostalih deformiranih energij in stanj.

Ker je postal cista svetlobna vibracija Melchizedekovega reda, Belega bratstva in Mesijanskega redu potekajo taka cišcenja (zdravljenja) na povsem miren, harmonicen, angelski nacin.

 

Valid XHTML iconValid CSS icon