Heart & Soul Healing™

Zdraviteljski pristop »Zdravljenje srca in duše™« je tehnika, ki jo je na podlagi dela z ljudmi po celem svetu razvil ameriški zdravilec Ken Page. Temelji na revolucionarnih spoznanjih, ki so opisana v njegovi knjigi "The way it works". Spoznanja postavljajo nove temelje in predstavljajo nov pogled na svet, na nas same, na to kar se nam dogaja. 

Zastavlja nam tri glavna vprašanja: Ali smo tu na zemlji, da se kot duše ucimo, razvijamo ali smo zgolj slucaj? Ali smo kreatorji lastne usode ali samo nemocne žrtve drugih ljudi, okolišcin? Ali smo eno, z vsem kar je ustvarjeno ali smo loceni?

Pozabili smo, da imamo vse odgovore že v sebi. Podedovana prepricanja, splošno sprejeta družbena mnenja, vzgoja in nerazrešene travmaticne izkušenje so v nas vsadile dvom. Poleg tega se v toku življenja zaradi nezdravih interakcij z ljudmi zapletamo v dolocene vzorce, iz katerih ponavadi ne znamo izstopiti. Naši odnosi postanejo utrujajoci in neizpolnjujoci. Kljub lastnim prizadevanjem, veckrat ne najdemo izhoda. Posegamo po raznih metodah, tehnikah, nasvetih in postajamo bolj in bolj odvisni. Naucimo se dajati svojo moc drugim ljudem, skupinam, vnebovzetim mojstrom, bogovom ... 

Kako bi se bilo za spremembo obrniti vase in se namesto kopicenja tujega samo osvoboditi vsega kar ni naše; tujih custev, misli, idej, pricakovanj, medgeneracijske dedišcine ... Osvobodimo se vsega starega, omejujocega, kar nam ne ustreza in nas ne podpira vec - ampak tokrat ne z bojem, pac pa z mocjo socutja - s tem, da sprejmemo najprej to, kar kar smo si ustvarili.

 

Z novim pogledom na življenje in multidimenzionalnim celicnim zdravljenjem lahko spremenimo našo realnost in ponovno postanemo ... mi.

Valid XHTML iconValid CSS icon