9 dnevni trening

Ken Page je v številnih letih izvajanja zdravilnih tehnik odkril, da naša telesa nosijo zapise bilijonov energetskih vzorcev. Zapisi zajemajo misli, obcutke in custva, ki so ujeti v druge case in spomine. Postavlja se vprašanje, kako odklenemo te vzorce nastale v drugih casovnih obdobjih, ki vkljucujejo pretekla zivljenja, ostale dimenzije in pretekle izkušnje? Ken je ustanovil Inštitut za multidimenzionalno celicno zdravljenje z namenom, da vsakomur omogoci priloznost, da energetsko razširi svojo zavest in manifestira Nebesa na Zemlji.

Na treningu boste delezni najnovejših informacij o subtilnih dvigih zavesti. Nobeno spoznanje ne bo zadrzano – prejeli boste vso modrost Kenove Misticne Šole Tretjega Horusovega ocesa, znanje njegovih 30 let izkušenj, ko je pomagal tisocim posameznikom iz celega sveta s pomocjo svoje tehnike znane po imenu » Zdravljenje Srca in Duše«.

Ken bo ucil tudi njegovo novo zavedanje v Umetnosti energetske Transference (energetskega prenosa) preko Socutnega zdravljenja.

Namen treninga je preprost. S postopnim dojemanjem nacinov, kako naši mozgani sprejemajo in prevajajo informacije, v povezavi z diskusijo o osnovah energije in kako le ta deluje v tridimenzionalnem svetu, so udelezenci tecaja sposobni zgraditi trdno podlago za razumevanje nacina poteka individualnega zdravljenja. Udelezencem treninga so Kenove in Nancyne zdraviteljske sposobnosti pomagale izkusiti globoke rezultate.

Na treningu boste individualno izkusili naslednje tehnike za osebno cišcenje in harmoniziranje:
 • Energetsko skeniranje elektricnega polja tako cloveškega kot zivalskega telesa;
 • Ustvarjanje empaticnih povezav;
 • Jasnovidno poslušanje;
 • Integracijo in ponovno vzpostavitev edinstvene in individualizirane izvorno univerzalnekode za svoj zenski in moški pol;
 • Hipnoticna in holografska stanja transa in spremenjena stanja zavesti;
 • Razmerje do klienta in popis njegove preteklosti;
 • Cišcenje in harmoniziranje caker;
 • Tehnike za energetsko cišcenje zivcnih poti v možganih;
 • Aktiviranje volje, moci, kontrole in popolnega zavedanja fizicnega telesa;
 • Aktiviranje dodatnih poti zavedanja v mozganih;
 • Popolno vrnitev Univerzalnega Jaza v bazicno cakro fizicnega telesa;
 • Aktiviranje pinealne zleze za zdruzenje vseh caker;
 • Cišcenje plasti na energetskih prizmah caker, ki so nastala v dolgem casovnem obdobju, kot tudi ostankov, ki jih pusti ponavljajoce »prašenja« zaradi energetskih vzorcev medosebnih razmerij;
 • Uravnotezeno mesto, vzdrzevanje in uporaba Izvorne vibracije za kreiranje v tretji dimenziji;
 • Uporabo energije trenutka za holografsko razširitev;
 • Sprejemanje vse modrosti Misticne šole Horusovega Tretjega ocesa
 • Postopno spoznavanje tehnike Zdravljenja Srca in Duše.
V drugi polovici treninga bo vsak udelezenec postopoma vpeljan v celoten proces ZSD, kar bo   lahko vadil na osebah prostovoljcih, ki bodo prišli s tem namenom na trening.

Proces na treningu omogoca dostop do vseh plasti lastnega bitja, vse do celicne ravni,torej ravni, ki v svoji kodi nosi vse informacije o nas samih, našemu poslanstvu, namenu, naši preteklosti in prihodnosti. Zdravljenje se zgodi, ko dosežemo popolno razumevanje vseh »zakajev« v našem zivljenju.

Teme, ki jih bomo še posebej obravnavali na treningu so:

 • Psihicna kirurgija
 • Cišcenje zivcnega sistema, starih custev, misli, idej, obcutkov, itd.
 • Odkritje in osvoboditev primarne in kolektivne energije.
 • Tehnike samocišcenja
 • Fizicne nezmoznosti in bolezni.
 • Odkritje lastnega poslanstva in namena za bivanje tukaj in sedaj.
 • Namen zivljenja in duhovno poslanstvo.
 • Spoznanje in osvoboditev delov osebnosti, ki so izven prostora in casa ali ujeti v preteklih custvih
 • Psihicna kirurgija.
 • Pretekla zivljenja in trenutna zivljenjska regresija.
 • Osvobajanje karmicnih navezav, ki jih imamo na starše, partnerje in druge ter psihicno težo, ki jo nosimo zaradi podzavestnih misli.
 • Demonske mreze.
 • Holografski in angelski svetovi.
 • Izzivi ega in blokade.
 • Vzorci zlorab.
 • Skupinske regresije.
 • Vmešavanje nezemljanov in odstranjevanje vsadkov (implantov).
 • Odvisnosti/zasvojenosti, fobije.
 • Obsedenosti in prikazovanje duhov, carovništvo, voodoo, uroki in prekletstva.
 • Osvobajanje vsega, kar je morda pripeto na cloveka: entitete, mrtve duše, delce izgubljenih duš, implante, povezave z bitji iz drugih svetov, dimenzij, uroke, prekletstva, magijo, kulte, itd.
 • In še mnogo vec!

Pomembna vprašanja, ki lahko vodijo v spremembo:
 • Ali ste pripravljeni »spustiti« svojo preteklost in osvoboditi »zapise« milijard energetskih vzorcev, ki izvirajo iz starih misli, obcutkov in custev? Vaše trenutno zivljenje je odsev teh energetskih vzorcev – ni potrebno, da le-ti dolocajo vašo prihodnost.
 • Ali ste pripravljeni osvoboditi sebe in svojo druzino karme, ter preteklosti?
 • Ali ste pripravljeni ZAVESTNO kreirati brezmejno prihodnost na podlagi tega, kar resnicno HOCETE, namesto na podlagi tega, cesar nocete iz svoje preteklosti?
 • Ali ste pripravljeni razumeti kreativno energijo v njeni najcistejši obliki – se nauciti ustvarjati s cudezi?
 • Ali ste pripravljeni izvedeti resnico o sebi – biti odprti do svojega lastnega Višjega Jaza?
 • Ali ste pripravljeni vzpostaviti angelske povezave in izvedeti o preteklih in prihodnjih življenjih?
 • Ali ste se pripravljeni pocutiti varni v svojem lastnem prostoru? Ali zelite biti neustrašni, ko se soocate s cimerkoli – biti energetsko nevidni, ce je potrebno? Ce obstaja slaba, zla ali demonska energija - bi se radi naucili, kako se zašcititi pred njo, tako da izveste, kaj le-ta v resnici je?
 • Ali ste se pripravljeni prebiti skozi vse knjige, ucenja, gore informacij in najti, kar je resnicno za vas v vašem vsakodnevnem zivljenju?

»Skozi dolgoletno delo z ljudmi po celem svetu,  sva opazala, da so ljudje, ki so pomagali drugim, pogosto zboleli – fizicno, mentalno ali emocionalno. Te posledice so predvsem vidne na ljudeh, ki so se ukvarjali z alternativnim zdravljenjem, z uradno medicino, terapijami, svetovanjem, poucevanjem, skrbništvom. »

Ko nam razdajanje drugim prinese bolecino, je cas, da odkrijemo, kaj se resnicno dogaja.
Odkrijte na lahek nacin, zakaj se vcasih pocutite preobremenjene v svetu okoli vas.

Predpogoji za udeležbo na treningu so:


1. Osebna terapija ali terapija na daljavo pri Kenu Pageu ali Nancy Nester (ni všteto v ceno treninga).

2. Udelezba na enodnevni delavnici ali ogled video kaset iz delavnice.

3. Branje in poznavanje naslednjih knjig: The Way It works (tudi v slovenšcini), Heart&Soul Healing (tudi v slovenšcini), Appliciation .

4. Prakticiranje naslednjih tehnik: tehnik energetskega cišcenja in Diha Žive Svetlobe. Tehniki sta brezplacno na voljo na internetni strani www.spirala.si www.kenpage.com.

5. Izpolnjena in poslana prijavnica ( priloga)

 

 

Valid XHTML iconValid CSS icon